Fijn wonen in Leiden-Noord; groen, verkeersveilig én bereikbaar

Het toevoegen van woningen én de buurt aangenamer maken? In Leiden-Noord zijn daar forse plannen voor. Het kaderbesluit gebiedsvisie Park de Zwijger en de aanvullende kaders voor de Leidse Ring Noord – Willem de Zwijgerlaan maken het mogelijk om het gebied, dat ingeklemd is tussen de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat, Surinamestraat, Curaçaostraat, Joop Vervoornpad en de volkstuinen Ons Buiten groener, leefbaarder, verkeersveiliger en beter bereikbaar te maken.

Het doel is om met het kaderbesluit Park de Zwijger van dit noordelijke deel van Leiden een nieuwe, duurzame wijk langs de Willem de Zwijgerlaan te maken. Een wijk waar honderden nieuwe huizen  komen en vele woningen worden opgeknapt. Aanvullende kaders voor de Leidse Ring Noord - Willem de Zwijgerlaan maken het mogelijk om de weg vanaf de onderdoorgang bij de Kooilaan tot en met de kruising met de IJsselmeerlaan verdiept aan te leggen. Daarbovenop kan dan een dakpark worden gemaakt.  

Gezamenlijk opgesteld plan

Wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn): “De vraag naar nieuwe woningen is groot en Leiden heeft daarom vele plannen om woningen te bouwen. Belangrijk daarbij is dat de stad een fijne plek blijft, voor iedereen. Dat resulteert in Park de Zwijger tot honderden nieuwe betaalbare woningen en een groene verbinding tussen de twee gebieden. In Leiden is woningbouw meer dan het stapelen van stenen, we bouwen op deze plek aan een fijn thuis, waar inwoners prettig wonen, in een omgeving waar je elkaar kunt ontmoeten, kunt wandelen in het groen en waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Het kaderbesluit Park de Zwijger is voor mij een prachtig voorbeeld van een plan waar de ambities van dit college voor de stad samenkomen. Het is een plan die door verschillende partijen is samengesteld. Als een team werken we samen met de corporaties de Sleutels en Ons Doel aan een duurzame wijk rondom de Willem de Zwijgerlaan. Een unieke samenwerking.”

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Deze aanvullende uitgangspunten maken veel in Leiden-Noord mogelijk. Een groene oplossing die de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert en het wonen rondom een belangrijke verkeersroute door de stad prettiger maakt. Wandel je straks door Leiden-Noord, dan merk je dat er meer en groenere wandelroutes zijn en je makkelijker de Willem de Zwijgerlaan kan oversteken. Liever op de fiets? Dan kruis je minder vaak een auto. Kortom, de verkeersveiligheid, bereikbaarheid én leefbaarheid worden beter.  

Samenwerking met corporaties

De samenwerking tussen verschillende partijen maakt de duurzame ontwikkeling van Leiden-Noord mogelijk. Danny Wijnbelt, directeur- bestuurder van de Sleutels: “Met dit plan wordt de buurt Hoven Oost beter en veilig verbonden met de stad. Namelijk via een groen en autovrij park. Dat is een lang gekoesterde wens van onze bewoners. Ook draagt de visie bij aan de maatschappelijke behoefte aan meer woningen. Sociale huurwoningen worden gemengd met middeldure huurwoningen en koopwoningen. Woningcorporatie de Sleutels vervangt de 243 verouderde woningen in de Hoven Oost voor minstens 800 nieuwe woningen. De woningen zijn duurzaam, toekomstbestendig en van goede kwaliteit. Kortom, de visie past ook binnen de ambities van de Sleutels: woningen die verbeterd en betaalbaar worden en ook nog eens duurzaam zijn.”

In de Suriname-Antillenbuurt knapt woningcorporatie Ons Doel een deel van de bestaande woningen op. Ook wordt een deel vervangen en bouwt de corporatie er meer nieuwe woningen bij. Dat Ons Doel woningen wil bouwen op het Rode Touwenplein staat vast, maar hoe ze de wijk gaan inrichten nog niet.

Christoffel Klap, directeur-bestuurder Ons Doel: “We ontwikkelen hier een Leidse wijk waar iedereen graag wil wonen, werken en leren. Waar buurtbewoners naar elkaar omkijken en waar je ondersteuning kunt vinden als je dat nodig hebt. Kortom een inclusieve en diverse wijk. Samen verbeteren we de wijk.”

Subsidies maken het mogelijk

De gemeente Leiden heeft 4,5 miljoen euro van het Rijk ontvangen om de bouw van 920 woningen in de omgeving van de Willem de Zwijgerlaan sneller mogelijk te maken. Deze bijdrage is bedoeld voor het ontsluiten van grootschalige gebiedsontwikkelingen. Park de Zwijger is hier onderdeel van. Ook de Woningbouwimpuls (WBI) subsidie van 3,7 miljoen euro die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen geeft dit gebied de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een wijk met meer woningen.

Besluitvorming

Om tot deze besluiten te komen, is een uitgebreid participatietraject doorlopen. De afgelopen jaren zijn meerdere (ook digitale) bijeenkomsten georganiseerd. Ook tijdens de participatie over het overkoepelende Ontwikkelperspectief Leiden Noord is het project Park de Zwijger aan bod gekomen. Afgelopen najaar is er een buurtfeest georganiseerd om het ontwikkelconcept aan de omgeving te presenteren. Via het DoeMee platform hebben belanghebbenden kunnen reageren op het concept plan.

De gemeenteraad is nu gevraagd het kaderbesluit vast te stellen. Voorafgaand aan dit besluit, worden deze stukken behandeld in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Op 7 maart kunnen mensen hier inspreken. Naar verwachting vindt in april de besluitvorming in de gemeenteraad plaats.