Elf talkshows in elf wijken over energietransitie

De gemeente Leiden organiseert in april en mei elf interactieve talkshows over de energietransitie in Leiden. Elke talkshow staat in het teken van de huidige plannen en wat de energietransitie betekent voor een specifieke wijk of buurt. De talkshows zijn onderdeel van een dialoog met de stad waarbij ook via doemee.leiden.nl en in stadsgesprekken ondernemers en bewoners een bijdrage kunnen leveren aan plannen voor het energieneutraal maken van onze stad.

De talkshows energietransitie staan onder leiding van theatermaker en presentator Gideon Roggeveen en zijn het startschot van een uitgebreide dialoog met de stad over energietransitie. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “2050 lijkt nog ver weg, toch moeten we nu met z’n allen aan de slag om dan energieneutraal te kunnen zijn. Daarom gaan we nu het gesprek aan met de stad over hoe Leiden in de toekomst kan verwarmen, energie opwekken en energie besparen. Als we er samen in slagen onze energievraag omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door onze huizen goed te isoleren komen onze klimaatdoelen voor 2030 en 2050 binnen handbereik. We willen heel graag feedback van de stad op de ideeën, volgend op de Warmtevisie 2017 en het handelingsperspectief energietransitie uit 2020. En welke rol men voor zichzelf ziet weggelegd. Ik hoop dat Leidenaren een gaatje in hun agenda kunnen vinden om bij één of meer talkshows digitaal aan te sluiten.” De uitzendingen zijn live te volgen én terug te kijken via het YouTube-kanaal van de gemeente: www.youtube.com/leidencitycouncil. De data zijn te vinden op www.gagoed.nl/talkshows.

In een periode van zeven weken komt elke Leidse wijk aan de beurt. Iedereen is van harte uitgenodigd om één of meerdere talkshows online bij te wonen. Als online gast kijk en luister je mee, maar kun je ook vragen stellen via de chatfunctie. En: er is lokale muziek. De eerste online talkshow is op dinsdag 6 april om 20.00 uur en gaat over het Boerhaavedistrict. Hierin schuiven de voorzitters van wijkvereniging Houtkwartier en Vogelwijk Energiezuinig aan. Zij vertellen over de bewonersinitiatieven die zij zijn gestart. Samen met de gemeente werken zij aan toekomstige energie-oplossingen.

Na de talkshows gaat de dialoog verder. Per wijk vinden verdiepende stadsgesprekken plaats met geïnteresseerde wijkbewoners en ondernemers. Op die manier wil de gemeente kennis uit de stad ophalen om te verwerken in het beleid over energietransitie. Zo stelt de gemeente onder meer een transitievisie warmte op eind dit jaar. De opbrengst uit de gesprekken verwerken we hierin. Indien mogelijk organiseren we deze gesprekken op locatie, mits de coronaregels dit op dat moment toelaten.

Vanaf 6 april kan iedereen op doemee.leiden.nl een bijdrage leveren door mee te doen aan de enquête of te reageren op de andere vragen die later nog worden toegevoegd aan het platform.

Lokale warmtebronnen naast restwarmte

Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie. Net als de rest van Nederland draagt Leiden op die manier bij aan het Klimaatakkoord. Langzaam maar zeker ontstaat er een beeld van hoe de stad in de toekomst verwarmd wordt, zelf energie opwekt en omschakelt naar aardgasvrije warmte. Zo heeft Leiden in de warmtevisie uit 2017 en het daarop volgende handelingsperspectief energietransitie uit 2020 gekozen voor een mix van duurzame warmtebronnen. Per wijk zoeken we naar de juiste oplossing. Betaalbaarheid voor bewoners en ondernemers en betrouwbaarheid staan daarbij voorop.

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar hoe dit concreet gemaakt kan worden. Naast restwarmte uit Rotterdam, dat met name kan worden ingezet voor het verduurzamen van het bestaande warmtenet, wil de gemeente inzetten op geothermie, aquathermie, biogas / waterstof en individuele (elektrische) oplossingen. Naast restwarmte als grootschalige warmtebron, lijkt geothermie een serieuze optie te worden als collectieve warmtevoorziening. Op ongeveer twee kilometer diepte kan lokaal warm water ‘gewonnen’ worden. Hiermee kunnen op grote schaal woningen en bedrijfspanden van warmte worden voorzien. Daarnaast is er volop ruimte in de energiemix voor lokale initiatieven van bewoners en/of ondernemers. In de talkshows wordt dit verder toegelicht.

Meer informatie

De livestreams voor de Talkshows Energietransitie starten om 20.00 uur en zijn te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente Leiden (www.youtube.com/leidencitycouncil). Op dit kanaal zijn na afloop ook alle uitzendingen terug te kijken. Het volledige uitzendschema is terug te vinden op www.gagoed.nl/talkshows.