Eindstand steunverklaring referendumverzoek LEAD

Er zijn 4.022 geldige steunverklaringen ingediend voor het referendumverzoek over de Nota van Uitganspunten LEAD. Van 15 april tot en met  26 mei konden Leidenaren aangeven of zij een referendum over dit onderwerp wilden steunen.

Gedurende zes weken konden stemgerechtigde inwoners van Leiden aangeven dat zij een referendum over de Nota van Uitgangspunten steunden. Dat kon op zeven locaties en online. In totaal brachten 4.022 personen een geldige steunverklaring uit.

Aantal geldige steunverklaringen

  • week 1:  1036
  • week 2:    452
  • week 3:    425
  • week 4:    485
  • week 5:    462
  • week 6: 1.162
  • Totaal:   4.022 

De gemeenteraad beslist of er werkelijk een referendum komt. Naar verwachting komt het onderwerp aan de orde in de raadsvergadering van 20 juni.

Aanleiding referendumverzoek

Op 6 maart 2019 ontving de gemeenteraad een inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. De initiatiefnemers zijn het niet eens met uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders aan de raad heeft voorgesteld in deze nota. Het project LEAD is de ontwikkeling van de locatie aan de Willem de Zwijgerlaan waar nu het KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta staan. In het voorstel staan de kaders waar de ontwikkeling aan moet voldoen. Om te kijken of het referendum echt gesteund wordt door een groot deel van de stad, moesten van 15 april tot en met 26 mei minimaal 5.000 stemgerechtigde Leidenaren het verzoek ondersteunen.