Doorfietsroute Leiden-Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn stap dichterbij

Steeds meer mensen gebruiken voor afstanden tot 20 kilometer de (elektrische) fiets. Met de nieuwe doorfietsroute Leiden-Zoeterwoude- Alphen aan den Rijn willen deze gemeenten, provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland het fietsgebruik nog meer stimuleren. Gisteren ondertekenden zij een intentieverklaring voor de aanleg van een veilige doorfietsroute.

Doorfietsroutes zijn fietspaden tussen verschillende plaatsen waar fietsers gemakkelijk en zonder omweg grotere afstanden kunnen rijden. Het uitgangspunt is dat zij vlot kunnen doorfietsen over een comfortabel en veilig fietspad met weinig barrières of knelpunten zoals verkeerslichten of kruisingen.

Wethouder Ashley North (Leiden, Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) is blij dat deze regionale doorfietsroute gezamenlijk aangepakt wordt. Een fietsroute stopt immers niet bij de gemeentegrens: “Om Leiden bereikbaar, leefbaar en vitaal te houden, is het noodzakelijk dat er meer gefietst wordt van en naar Leiden. Daar zijn comfortabele en veilige fietsroutes voor nodig. Deze doorfietsroute loopt in Leiden over de Hoge Rijndijk die binnenkort over een groot deel opnieuw ingericht wordt. Doel van dit project is om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Zo draagt Leiden haar steentje bij aan het verbeteren van deze regionale doorfietsroute.”

Regionaal portefeuillehouder Mobiliteit (Holland Rijnland) Arno van Kempen: “Doorfietsroutes zijn juist op regionaal niveau aantrekkelijk. Ze dragen niet alleen bij aan snel kunnen bereiken van je werk in een andere gemeente in de regio, maar ook om omliggende gemeenten in een kort tijdsbestek te kunnen bezoeken. En hoe dan ook: fietsen is een heel gezonde manier van verplaatsen!”

Vervolg

De komende tijd werken alle partijen aan een uitvoeringsplan voor hun deel van de route. Omwonenden en de Fietsersbond worden hierbij betrokken. Het doel is dat de doorfietsroute binnen vijf jaar wordt aangelegd, waarbij voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van al bestaande fietspaden, die worden verbeterd. Gedeputeerde Zevenbergen ziet kansen om het fietsgebruik in de provincie nog verder te stimuleren. “Binnen de verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland vinden de komende jaren nog meer verkenningen en realisatie van doorfietsroutes plaats. Ons doel is om uiteindelijk alle (middel)grote steden in Zuid-Holland te verbinden met een doorfietsroutenetwerk. Als provincie helpen en betalen wij daar graag aan mee, want meer mensen op de fiets is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van ons provincie.”