Doe mee! Leiden werkt aan een visie op de bezoekerseconomie

Leiden ontvangt allerlei verschillende bezoekers in de binnenstad: eigen inwoners, dagjesmensen, vakantiegangers, congresbezoekers en inwoners uit de regio. Bezoekers zijn erg belangrijk voor de stad. Dankzij hen hebben veel mensen een baan en zijn er voldoende klanten voor de winkels, de markt en onze musea. Tegelijkertijd is de binnenstad ook een plek om te wonen. We zoeken balans tussen leven en beleven. De gemeente wil de komende weken in gesprek met de stad om op basis daarvan beleid op te stellen. Op welke bezoekers zetten we in? Wanneer en op welke plekken? En met welke activiteiten en voorzieningen?

De afgelopen twintig jaar is er veel geïnvesteerd in voorzieningen in de binnenstad en het aantal inwoners en bezoekers is gegroeid. De verwachting is dat dit ondanks de coronacrisis blijft groeien. Daarmee groeit ook de bezoekerseconomie en dat levert banen op in horeca, retail en dienstverlening. Ook zorgt het voor een bruisende en gezellige binnenstad, met een goed aanbod van voorzieningen. Tegelijkertijd kan een toename van bezoekers ook overlast met zich meebrengen. Een deel van de bewoners geeft aan zich hierover zorgen te maken.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie en Binnenstad): “De effecten van de coronamaatregelen laten zien wat er gebeurt met een stad als de levendigheid wegvalt, banen verdwijnen en de bezoekerseconomie tot stilstand komt. Een goed moment om stil te staan bij de effecten op korte en lange termijn. Wat zijn de kansen vanuit de Leidse bezoekerseconomie en hoe zorgen we voor een leefbare en levendige stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers? Hoe kan de bezoekerseconomie een positieve bijdrage leveren aan het algemene welzijn van de Leidenaar? Daarover willen we graag met de stad in gesprek.”

Balans tussen beleven en leven

In verschillende beleidsdocumenten van de gemeente zijn afspraken gemaakt over onderwerpen die te maken hebben met wonen, werken en recreëren in Leiden. Bijvoorbeeld de evenementennota, cultuurnota, programma binnenstad en de horecavisie. Het ontbreekt alleen nog aan overkoepelend beleid over de bezoekerseconomie met een visie op bezoek aan de stad die toekomstproof is. Daarom heeft de gemeenteraad in een motie het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met een visie op de bezoekerseconomie te komen.

Denk mee

De gemeente Leiden gaat tot en met eind mei het gesprek stimuleren tussen diverse groepen in de stad, inwoners en professionals op basis van feiten en ervaringen. Op dinsdag 16 maart heeft het college van burgemeester en wethouders hiervoor een participatieplan vastgesteld. De komende weken kan iedereen zijn of haar mening geven op het platform doemee.leiden.nl. Ook organiseert de gemeente op 21 april een digitaal stadsgesprek dat voor iedereen toegankelijk is. De verschillende ideeën worden verzameld en met elkaar afgewogen. Daarna wordt een concept beleid bezoekerseconomie opgesteld, dat in de zomer in de inspraak komt. Dan kan iedere belanghebbende reageren. De planning is dat de visie in het najaar ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Filmpje

Om het onderwerp te introduceren heeft de gemeente een kort filmpje gemaakt:
Bezoek aan de Stad (NL ondertiteling) 
Bezoek aan de Stad (EN ondertiteling)