Diamantplein als Hart van de Wijk weer stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Diamantplein e.o. vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Diamantplein en omgeving verder moeten worden uitgewerkt. Het Diamantplein en de omgeving worden de komende jaren omgevormd tot een Hart van de Wijk.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen, Economie en Cultuur): “De wijk heeft er even op moeten wachten, maar met het kaderbesluit en de renovatie van het winkelcentrum, is het Hart van de Wijk weer een stap dichterbij. Ook het schetsontwerp voor het Diamantplein en de plannen voor het appartementencomplex aan de Opaalstraat zien er veelbelovend uit. Ik wil alle bewoners en ondernemers die hebben meegedacht dan ook hartelijk bedanken voor hun inspanningen.”

Renovatie winkelcentrum

De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein is inmiddels gestart met het voorbereiden van de renovatie van het wijkwinkelcentrum. Er komt onder andere een tweede supermarkt, de uitstraling wordt verbeterd en alle winkelruimte is straks gevuld. Ook wordt er een tweede laad- en losplek aangelegd aan de Opaalstraat. De renovatie wordt waarschijnlijk eind 2021 afgerond.

Opaalstraat 1-5

Als het Kaderbesluit is vastgesteld door de gemeenteraad, start de ontwikkelaar van Opaalstraat 1-5 met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar wil een appartementencomplex met circa 107 woningen bouwen op deze locatie. De helft van deze woningen worden sociale huurwoningen en de andere helft middeldure huur- of koopwoningen. Het gebouw wordt gasloos gebouwd en voldoet daarmee aan de BENG (Bijna energieneutraal bouwen) normen.

Openbare ruimte Diamantplein

De gemeente heeft in samenwerking met een ontwerpgroep, bestaande uit bewoners, een schetsontwerp voor de openbare ruimte rond het Diamantplein gemaakt. De ontwerpgroep heeft ook gekeken naar mogelijkheden om bestaande materialen, volgens het principe van een circulaire economie, zoveel mogelijk te hergebruiken. De bestaande zitelementen op het verderop gelegen Granaatplein kunnen mogelijk worden verwijderd en, aangevuld met nieuwe zitelementen, worden hergebruikt op het Diamantplein. Dit biedt ruimte om het Granaatplein te vergroenen. Zo kan een link worden gelegd naar het Morslint, een groene wandelroute door de Hoge Mors.
Vanuit het project rioolvervanging Hoge Mors wordt de komende jaren het huidige gemengd riool vervangen door een gescheiden huiswater- en hemelwaterriool. De gemeente is van plan om de heirinrichting van het Diamantplein samen te voegen met dit project.