Definitieve gunning partijen Sterke Sociale Basis is bekend

Met het programma Sterke Sociale Basis werkt de gemeente Leiden aan een goede samenhang in het aanbod van welzijnsactiviteiten en -voorzieningen in de stad. Op basis van de doorlopen aanbestedingsprocedure zijn de opdrachten definitief gegund aan: Stichting SOL, Incluzio en BuZz Leiden. De gemeente is ervan overtuigd dat ze samen met deze drie partijen een goede invulling kan geven aan een mooie, sterke sociale basis voor de inwoners van de stad.

Na de voorlopige gunning volgde er een bezwaarperiode van twintig dagen. In deze periode zijn er geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is de definitieve gunning een feit.

De nieuwe samenwerkingspartners gaan in Leiden aan de slag met:

  • Stichting SOL: Thema Opgroeien
  • Incluzio: Thema Samen Meedoen
  • BuZz Leiden (voortkomend uit Stichting Libertas en Stichting Radius Welzijn: Thema Basiskracht

Daarbij vindt samenwerking plaats met (vrijwilligers)organisaties die al langer actief zijn in de stad.

Overgangsperiode

In een overgangsperiode tot 1 juli wordt de Sterke Sociale Basis verder vormgegeven. Dit gebeurt zorgvuldig, met aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad, de mensen die bij de verschillende organisaties en instellingen werkzaam zijn en de vele actieve vrijwilligers in de stad. Het contract met de nieuwe partijen treedt op 1 juli 2020 in werking.

Namens Stichting SOL, Incluzio en BuZz Leiden: “Wij hebben erg veel zin in de opdracht en trekken gezamenlijk op om al het moois en goede te behouden en samen in Leiden een nog sterkere sociale basis te maken. De aankomende periode gebruiken wij om kennis te maken met inwoners en alle betrokken organisaties en iedereen te informeren.”

Vanaf vandaag gaan de drie partijen en de gemeente samen aan de slag met de voorbereiding. De komende periode wordt duidelijk wat de Sterke Sociale Basis in de praktijk betekent voor inwoners, vrijwilligers en huidige welzijnspartijen in de stad.

Voor meer informatie en vervolgacties, kijk op: www.leiden.nl/sterkesocialebasis.