De wijk in met de energietransitie: Gesprekken door heel de stad over een aardgasvrij Leiden

In september en oktober organiseert de gemeente wijkgesprekken over de energietransitie. Op locaties door heel de stad gaan inwoners en ondernemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de mogelijkheden en consequenties voor Leiden om aardgasvrij te worden. De stichting Leidse Gesprekken helpt de gemeente met de gespreksronde. Ook de actieve bewonersinitiatieven die met de energietransitie bezig zijn en de wijkambassadeurs duurzaamheid zijn betrokken.

De uitkomsten van de gesprekken worden onder meer gebruikt voor de nog op te stellen Transitievisie Warmte. Alle gemeenten in Nederland werken aan dit beleidsdocument. Hierin wordt beschreven welke alternatieven voor aardgas er lokaal en regionaal beschikbaar zijn. Ook moet een aanzet gegeven worden van de volgorde waarin wijken overstappen op een aardgas- en CO2-vrije warmtebron.

Startschot van dialoog

De gesprekken zijn echter vooral het startschot voor een langdurige dialoog met de stad over de energietransitie. Wethouder duurzame verstedelijking Fleur Spijker: “De energietransitie komt echt achter de voordeur. Het gaat om aanpassingen in huis, isoleren van woningen, slim verbouwen, ander gedrag. Dan kun je niet van bovenaf bepalen hoe het er uit moet komen te zien. We hebben het afgelopen jaar flink gestudeerd op de verschillende scenario’s. Langzaam maar zeker ontstaat een beeld van hoe Leiden in de toekomst CO2-vrij warm kan blijven. Deze studies gebruiken we voor de Transitievisie Warmte die begin volgend jaar in de gemeenteraad behandeld wordt. Maar eerst het gesprek met onze stad, want die inbreng is ontzettend waardevol.”

Leiden blijft, net als in de Warmtevisie 2017 en het zogeheten handelingsperspectief uit 2020 inzetten op een haalbare en betaalbare energietransitie. Wethouder Spijker: “We blijven, samen met de gemeenten in de buurt, hameren bij het Rijk op extra geld. Want we weten allemaal dat de energietransitie nodig is, maar ook dat het veel geld kost. Betaalbaarheid is daarom voor ons een net zo belangrijke voorwaarde als duurzaamheid en betrouwbaarheid. We willen onze inwoners niet opzadelen met torenhoge kosten.”

Volop ruimte voor lokaal initiatief

Leiden wil inzetten op een mix van warmtebronnen, zowel op grote als kleine schaal. Zo kunnen warmte uit Rotterdam en aardwarmte gebruikt worden naast in de stad opgewekte warmte. Denk bijvoorbeeld aan warmte uit oppervlaktewater of restwarmte van het datacenter van de gemeente. Op die manier ontstaat er ruimte voor lokale initiatieven én keuzevrijheid. Wethouder Spijker: “Er is volop ruimte in onze toekomstige energiemix voor kleinschalige en lokale initiatieven. Op dit moment werken we al nauw samen met Duurzame Energie Merenwijk, Vogelwijk Energiezuinig, Waardeiland / De Waard en het Houtkwartier aan dergelijke plannen. Ook Energiek Leiden en Zon op Leiden timmeren aan de weg met onder meer de windmolens langs de A4 en gemeenschappelijke zonnedaken. Het zou erg mooi zijn als daar nog flink wat mooie initiatieven bij komen. Zo geven we echt samen vorm aan de energietransitie van Leiden. Ik moedig inwoners en ondernemers aan om zelf met een plan te komen en met ons te kijken hoe we het toekomstig energiesysteem van Leiden vorm kunnen geven.”

Wijkgesprekken conform coronamaatregelen

In verband met de coronamaatregelen zijn er per bijeenkomst maximaal 50 personen aanwezig, geplaceerd op anderhalve meter. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via gagoed@leiden.nl onder vermelding van de wijk. De data en locatie per wijk zijn terug te vinden via gagoed.nl/wijkgesprekken. Meer informatie is ook te vinden op www.leiden.nl/energietransitie.