De Premier: natuurinclusief gebouw voegt woningen en groen toe aan Leiden

Op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan wil Van Rhijn Projectontwikkeling een gebouw van 70 meter hoog creëren met maximaal 350 woningen. Voor de ontwikkeling van deze locatie is een beeldkwaliteitsplan en een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders geeft het beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan voor Vijf Meilaan 210 – De Premier vrij voor inzage.

Op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan ligt het MBO Rijnland gebouw. Van Rhijn Projectontwikkeling wil dit pand slopen en er een nieuw gebouw neerzetten. Deze nieuwbouw, met de naam ‘De Premier’, is een woongebouw voor maximaal 350 woningen met circa 950 m2 voorzieningen in de plint. De woningen zijn een mix van vrije sector-, starters- en sociale woningen Het gebouw krijgt een inpandige parkeergarage, deels ondergronds. Het woongebouw wordt natuurinclusief en krijgt groene gevels en daken. De verschillende delen bestaan uit een toren van maximaal 70 meter met appartementen en een 'basement' waarin voorzieningen en appartementen een plek krijgen. Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Ik ben blij met de manier waarop Van Rhijn Projectontwikkeling het pand een groene uitstraling en ook een enorme groene kwaliteit toevoegt aan dit deel van de stad. Dit is echt een prestatie, om dit hier zo neer te zetten. Zo draagt het gebouw straks echt bij aan de versterking van de Leidse biodiversiteit, verbetering van ecologische waarden en klimaatadaptatie.”

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

Het ontwerp voor De Premier wordt straks getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan welke uiterlijke criteria het bouwplan moet voldoen en welke materialen gebruikt moeten worden. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). Het ontwerp bestemmingsplan geeft aan wat er op deze locatie gerealiseerd mag worden. Het beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 21 januari 2022 voor zes weken ter inzage. Na afloop worden eventuele zienswijzen beantwoord en is het aan de gemeenteraad om een besluit nemen over de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

Planning

De gemeenteraad heeft in 2019 de Nota van Uitgangspunten voor deze locatie vastgesteld, waarin nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. Van Rhijn Projectontwikkeling hoopt in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen beginnen met de bouw van De Premier. Jan van Duijn (directeur Van Rhijn Projectontwikkeling): “Heel mooi om samen met de gemeente Leiden te werken aan de totstandkoming van één van de groenste woongebouwen van Nederland. Het nieuwe gebouw wordt een ‘Leidsch Verticaal Bos’ en ‘ademt’ groen en natuur!”.