De Leidse zwembaden gaan weer (beperkt) open

Vorige week kondigde de overheid een versoepeling van de coronamaatregelen aan. Hierin werd gesteld dat ook binnenzwembaden weer open mochten gaan. Er is veel overleg geweest hoe we dit in Leiden op een zo verantwoord mogelijke manier kunnen doen en ook de veiligheid van bezoekers en medewerkers kunnen waarborgen. Besloten is dat de zwembad De Zijl en zwembad De Vliet met ingang van maandag 18 mei weer beperkt open gaan.

De activiteiten zullen gefaseerd opgestart worden. Dit houdt in dat vanaf 18 mei de baden alleen gebruikt kunnen worden voor banenzwemmen en de doelgroepenlessen. Het buitenbad, het instructiebad, het peuterbad en de horeca van zwembad De Zijl blijven voorlopig gesloten. Let op: de doelgroepen in het instructiebad gaan hierdoor voorlopig nog niet van start. Bij zwembad De Vliet kan er geen gebruik gemaakt worden van de ligweide en de horeca. Uit exploitatieoverwegingen en kleinere bezoekersstromen is besloten om het Vijf Meibad voorlopig dicht te houden. We starten met 40% van de capaciteit en hopen dit in september naar 80/90% te kunnen verhogen.

Zwemlessen en familiezwemmen

De zwemlessen voor kinderen die bijna in het bezit van hun diploma zijn, starten in de week van 25 mei. De andere groepen gaan later van start. Ouders krijgen hierover bericht. Kinderen die normaal les hadden in het Vijf Meibad, krijgen nu voorlopig les in zwembad De Zijl. Wanneer ook het recreatief zwemmen (het familiezwemmen en vrijzwemmen voor de jeugd)  opgestart kan worden, wordt in een later stadium besloten. Belangrijk is wel dat alle zwemmers de volgende regels in acht nemen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als je verkouden bent.
 • Was je handen voorafgaand aan het zwembadbezoek.
 • Kom in je zwemkleding.
 • Betaal contactloos met pin/mobiel.
 • Kom alleen naar het zwembad.
 • Kom 5 minuten voor aanvang binnen. Verlaat direct na de sportactiviteit de locatie.
 • Let op: je kunt geen gebruik maken van douches en toiletten. Kleedkamers zijn beperkt beschikbaar.
 • Volg de verplichte looproute
 • We hanteren een deurbeleid. Hierdoor kan het voorkomen dat je moet wachten voordat je naar binnen kunt.
 • Houd bij het wachten ook 1,5 meter afstand.