College van B & W stelt conceptnota Leids religieus erfgoed vast

Dinsdag 5 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de conceptnota Leids religieus erfgoed vastgesteld. Deze conceptnota is een visie op de toekomst van monumentale gebedshuizen in Leiden. Inwoners kunnen tot en met 18 november reageren op het document.

Steeds meer gebedshuizen krijgen te maken met een teruglopend aantal bezoekers. Om hierbij stil te staan en na te denken over de toekomst van het religieus erfgoed, maken veel gemeenten een zogeheten ‘kerkenvisie’. Ook in Leiden heeft het college een conceptnota Leids religieus erfgoed ontwikkeld, na uitgebreid overleg met de betrokken eigenaren en een aantal stadspartners. Het college brengt de conceptnota nu ter inspraak (zie www.leiden.nl/inspraak). De inspraaktermijn loopt van 8 oktober t/m 18 november 2021. Na verwerking van de inspraakreacties volgt het voorstel aan de gemeenteraad.

Wethouder Yvonne van Delft: “We tellen in Leiden maar liefst 43 oorspronkelijke gebedshuizen. Daarvan heeft een deel in de loop van de tijd een andere bestemming gekregen. Ongeveer twintig gebouwen zijn nog in gebruik als gebedshuis én hebben monumentale waarde met een rijke geschiedenis. Deze nota vormt een belangrijke basis voor de inventarisatie en waardering van het religieus erfgoed. Wat zijn de waarden van de gebouwen en hun interieur? Dit alles is terug te vinden in de nota.”

Inhoud nota

Voor het eerst is deze groep bijzondere gebouwen in samenhang in kaart gebracht, met veel dank aan de eigenaren van deze panden. De monumentale gebedshuizen zijn prachtige gebouwen waar elke Leidenaar een band mee heeft. In de nota staat de geschiedenis van het religieus erfgoed beschreven, verbonden met de geschiedenis van de stad en haar inwoners. Ook staan de waarden van de gebouwen beschreven (bijvoorbeeld de cultuurhistorische of stedenbouwkundige waarden). Ieder gebouw heeft in het document een eigen ‘paspoort’ met daarin een beschrijving van het gebouw, de context en de geschiedenis. Verder bevat de nota kaders voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. De gemeentelijk inzet is daarbij beperkt. Daarom stimuleren we nieuwe samenwerkingen in nauw contact met de eigenaren.