Circulaire initiatieven gezocht gericht op minder afval, meer hergebruik en minder verspilling ; Waardeer het! Circuleer het!

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Subsidieregeling circulair verwaarden vastgesteld. Bewoners(organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers(verenigingen) kunnen de subsidie aanvragen voor hun creatieve, innovatieve ideeën om nieuwe producten uit afvalstromen te maken, of voor innovatieve ideeën waardoor afval wordt voorkómen met het maken van een nieuw product. Tijdens 2 jaarlijkse bijeenkomsten in 2021 en 2022 worden per bijeenkomst maximaal 10 initiatiefnemers geselecteerd om hun idee te komen pitchen. De Subsidieregeling eindigt 1 januari 2023. Voor de regeling stelt de gemeente in totaal € 180.000,- beschikbaar verdeeld over de vier bijeenkomsten. Het maximaal toe te kennen bedrag aan één initiatief bedraagt € 15.000,-.

Wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie): “In Leiden werken we toe naar een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Om resultaten te behalen zijn we op zoek naar innovatieve, circulaire initiatieven van inwoners en stadspartners gericht op slimmer en zuiniger omgaan met materialen en grondstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt om producten te maken, gebouwen neer te zetten en daarnaast voor voedsel, verpakkingen, om energie op te wekken en vele andere zaken. En we zoeken initiatieven die gericht zijn op veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling. Door samen te werken met de stad willen we de circulaire economie versnellen.”

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling circulair verwaarden kunnen inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers voor de eerste bijeenkomst tot 10 januari 2021 subsidie aanvragen voor hun idee via: leiden.nl/subsidiecirculairverwaarden. De aanvragen worden vervolgens beoordeeld door een deskundige commissie, waarin onder meer vertegenwoordigers vanuit ondernemersplatform, kennisinstelling en financiële organisatie vertegenwoordigd zijn. De beoordelingscommissie bepaalt wie er van de inzendingen kan komen pitchen. Op deze pitchbijeenkomst besluit de beoordelingscommissie welke aanvragen subsidie toegekend krijgen. De eerste pitchbijeenkomst wordt georganiseerd tijdens de Week van de Circulaire Economie op woensdag 3 februari 2021.