Circulair Warenhuis Nachtegaallaan open met producten van Nederlandse ontwerpers

Op donderdag 19 november is wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie & Cultuur) als eerste komen kijken op de nieuwe locatie van het Circulair Warenhuis.

Het Circulair Warenhuis is een initiatief van Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis (www.circulairwarenhuis.nl) op het terrein van DZB Leiden, aan de Nachtegaallaan in Leiden.
Naast een selectie van hoogwaardige kringloop-producten, biedt het Warenhuis nu ook eigen upcycle-producten en bestaande circulaire producten van Nederlandse ontwerpers. Het idee van het vinden van deze nieuwe wegen van hergebruik, kwam tot stand in samenwerking met Popma ter Steege Architecten en Buro Bordo. En werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Stichting Stokroos, Fonds 1818 en Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Wethouder Yvonne van Delft: “In Nederland en ook in Leiden werken we toe naar een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Als we al ons ‘afval’ hergebruiken in nieuwe producten, scheelt dat C02 en voorkomen we milieuvervuiling. Voor een gezonde toekomst en ons klimaat richten we ons daarom op slim en zuinig grondstoffengebruik, veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling. Om resultaten te behalen heeft de gemeente haar inwoners en stadspartners hard nodig. Door samen te werken willen we de circulaire economie versnellen. Met het door het ministerie beschikbaar gestelde budget kunnen we doorgroeien naar een circulair ambachtscentrum.”

Het bezoek van de wethouder is onderdeel van de werkbezoeken die de collegeleden deze week afleggen in het kader van de Wereldwijde Week van het Ondernemerschap (Global Enterpreneurship Week).

“We willen met het Circulair Warenhuis een breder publiek aanspreken en hen aan het denken zetten over hoe we met onze spullen omgaan en het belang van hergebruik onder de aandacht brengen. En niet direct als iets kapot is voor een nieuw goedkoop product te kiezen dat je ook weer weggooit als dat stuk gaat. Daarbij versterkt deze nieuwe vorm van samenwerking de doelstellingen van onze Stichting: meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze werkplaatsen en het verminderen van de grote hoeveelheid restromen’, aldus Rutger Bos (directeur Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis).”

Het Circulair Warenhuis is trots op het resultaat en wil dat graag laten zien. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk om spontaan langs te komen op de nieuwe locatie. Bezoekers die een kijkje willen nemen, kunnen contact opnemen met Michael Spierenburg via: m.spierenburg@kringloopwarenhuis.nl

 

Leiden één van de winnaars voor opzetten van circulair ambachtscentrum 2020
Het Circulair Warenhuis wil uiteindelijk doorgroeien naar een duurzaamheidsplein/Circulair Ambachtscentrum in de Leidse regio. Die wens komt een stuk dichterbij nu Leiden bij de winnaars zit van de prijsvraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het opzetten van een circulaire ambachtscentra 2020! Gemeente Leiden en Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis hebben gezamenlijk hiervoor de inzending gedaan.

Op korte termijn wordt een plan uitgewerkt hoe meer waardevolle materialen uit het grof huisvuil kunnen worden ondervangen. Dit gebeurt via een nieuwe route waarlangs grof huisvuil via Kringloopbedrijf Het Warenhuis op de Waard naar de Milieustraat wordt gebracht.

Daarnaast wordt kennis en ervaring over waardevolle afvalstromen tussen medewerkers van de Milieustraat en Kringloopbedrijf Het Warenhuis gedeeld. Zo worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de medewerkers om te groeien van eenvoudig naar steeds specialistischer werk in het terugwinnen van de afvalstromen. Ook bij dit initiatief sluiten DZB Leiden en Renewi aan.

Tot slot wordt onderzocht met welke stromen van de Milieustraat en Het Warenhuis voor de Leidse regio impact kan worden gemaakt en welke nieuwe partners uit de regio hierop aan kunnen sluiten. Met als uiteindelijke resultaat dat op de nieuwe locatie van de 2e Milieustraat een Duurzaamheidsplein / Circulair Ambachtscentrum071 wordt gerealiseerd.