Bouw Indoor Sportcentrum heeft het hoogste punt bereikt

Onder een strak blauwe lucht werd op vrijdag 8 juli de vlag gehesen ter ere van het bereiken van het hoogste punt bij het Indoor Sportcentrum. Het Indoor Sportcentrum vervangt de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal en wordt op dit moment aan de Telderskade in opdracht van de gemeente Leiden gebouwd door Remmers Bouwgroep en BRI Installatietechniek.

Het ISC biedt vanaf medio 2023 een grotere moderne topsporthal die onder andere kan worden gebruikt door de Leidse basketbalclub ZZ Leiden en een tweede sporthal specifiek voor het onderwijs en de breedtesport. Daarnaast bevat het sportcomplex ook een sportmedisch centrum en horeca. Het Indoor Sportcentrum dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek, wijkbewoners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten.

Fleur Spijker, wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid: “Leiden kijkt al lange tijd uit naar een sportcomplex zoals het Indoor Sportcentrum, waar topsport en breedtesport samenkomen. Met de komst van het Indoor Sportcentrum krijgt onze stad er een sportcomplex bij om trots op te zijn. Ik ga er vanuit dat we hiermee de Leidenaren stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen.”

Roel Bergijk, ambtelijk opdrachtgever namens de gemeente Leiden en Richard Marijnissen, commercieel directeur Remmers Bouwgroep spraken complimenten uit naar alle betrokkenen voor hun inspanningen.

We zijn trots op wat er nu staat en wat het uiteindelijk gaat worden want het bouwen van een sportaccommodatie van dit formaat in de huidige markt is werkelijk topsport.

Naar verwachting vindt de oplevering van het Indoor Sportcentrum plaats in april/mei 2023 en wordt het complex in zomer 2023 in gebruik genomen.