Beleidsregels Energietoeslag 2023 vastgesteld

Ook in 2023 krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van de Rijksoverheid als tegemoetkoming in hun hoge energiekosten. De gemeente betaalt de energietoeslag weer uit. Op 5 december heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag 2023 vastgesteld. Deze beleidsregels maken het mogelijk om de energietoeslag 2023 van € 800,- als gift te gaan verstrekken.

Abdelhaq Jermoumi, wethouder armoedebestrijding: “We hebben op verzoek van de gemeenteraad de inkomensgrens voor de energietoeslag 2023 verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Hierdoor komen ongeveer 1.500 meer huishoudens in aanmerking voor de energietoeslag dan in 2022. Het is fijn dat we hierdoor meer Leidenaren met een laag inkomen kunnen helpen met hun gestegen energiekosten. Studenten hebben geen recht op de energietoeslag 2023. We zijn erover te spreken dat de Rijksoverheid nu op aandringen van studentensteden een aparte energieregeling voor studenten heeft gemaakt, waarvan de uitkering via DUO loopt”.

Uitbetaling energietoeslag 2023

Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AIO en/of BBZ krijgen de energietoeslag van € 800,- uiterlijk op 18 december 2023 automatisch op hun bankrekening gestort. Het gaat hierbij om een energietoeslag per huishouden. Ook inwoners die eerder de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en voldoen aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023, ontvangen automatisch een bedrag van € 800,- op hun rekening. Inwoners die de energietoeslag 2023 automatisch gestort krijgen, ontvangen daarover binnenkort een brief van de gemeente.

Inwoners die nog niet eerder energietoeslag via de gemeente hebben ontvangen, maar wel in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023, kunnen deze zelf aanvragen. Dat kan vanaf 2 januari 2024 via www.leiden.nl/energietoeslag. De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 mei 2024 worden aangevraagd. Inwoners worden hierover geïnformeerd via berichtgeving in de Stadskrant, de digitale nieuwsbrief Stadsnieuws, de gemeentelijke website en de social media kanalen van de gemeente.

Studenten

Studenten zijn wettelijk uitgesloten van de energietoeslag 2023. Uitwonende studenten die naast een basisbeurs een aanvullende studiebeurs ontvangen, worden landelijk wel op een andere manier ondersteund. Zij krijgen in het studiejaar 2023-2024 via DUO een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energiekosten.