Beleidsakkoord voor Leiden van GroenLinks, D66, PvdA en CDA rond

De vier formerende partijen zijn het eens zijn geworden over het beleidsakkoord, de kandidaat-wethouders en de daarbij behorende portefeuilleverdeling. Formateur Gerdo van Grootheest heeft dit in een brief aan de gemeenteraad gemeld. De formatie van een Leidse college is hiermee in de laatste en afrondende fase gekomen.

De vier partijen streven er naar op woensdag 8 juni het beleidsakkoord te presenteren. Daarbij zullen ook de kandidaat-wethouders aanwezig zijn. Het debat in de raad en de installatie van de nieuwe wethouders wordt op donderdag 16 juni gehouden.

In deze afrondende fase wordt de burgemeester in de gelegenheid gesteld om te reageren op het akkoord en krijgen de oppositiepartijen een terugkoppeling over de input die zij eerder voor het akkoord hebben geleverd. In deze fase wordt er ook een integriteitsonderzoek naar de kandidaat-wethouders gehouden.

De formateur heeft met deze brief aan de raad ook zijn werkzaamheden voor de formatie in Leiden beëindigd.