Beëindiging geschil overdrachtsbelasting

Tussen de Gemeente Leiden en de Belastingdienst is een discussie ontstaan omtrent een vrijstelling van overdrachtsbelasting waarop de Gemeente meende rechtmatig een beroep te kunnen doen in verband met de levering van het appartementsrecht van het bouwdeel Da Vinci ROC Lammenschans in 2011. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat er opzettelijk onjuist was gehandeld en heeft de zaak aangemeld bij het Openbaar Ministerie. Dit heeft geleid tot een onderzoek door de FIOD. Op instigatie van de belastingrechter zijn de Gemeente en de Belastingdienst in 2020 met elkaar in overleg getreden en hebben afspraken met elkaar gemaakt. De Gemeente en de Belastingdienst zijn in overleg tot een te betalen bedrag aan overdrachtsbelasting gekomen met daarin een boetecomponent. Het Openbaar Ministerie heeft hierin aanleiding gezien de strafzaak te seponeren.