Aangepaste inzameling huisvuil, GFT, glas en papier

Vanaf dinsdag 9 februari worden de minicontainers voor restafval weer volgens het ophaalschema geleegd. Veel andere werkzaamheden kunnen nog steeds niet doorgaan omdat de weersomstandigheden dit niet toelaten en een groot deel van het personeel wordt ingezet voor het begaanbaar maken van de wegen.

Er wordt per dag gekeken welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Veiligheid voor alles: gelet op de weersomstandigheden zijn niet alle locaties en bakken goed en veilig bereikbaar. Dit kan betekenen, dat volle containers en mini containers die buiten zijn gezet toch niet geleegd kunnen worden.
  2. Werkomstandigheden: werkzaamheden worden de komende dagen in aangepast tempo uitgevoerd. Dit betekent dat de dienstverlening is aangepast en dat de focus ligt op het inzamelen van de belangrijkste afvalstromen.

Dit betekent voor:

Inzameling mini containers

  • Vanaf dinsdag 9 t/m vrijdag 12 februari worden de mini containers GFT en papier niet ingezameld. Alle beschikbare mensen en middelen worden ingezet voor het inzamelen van de mini containers restafval.
  • De mini containers voor GFT en papier worden over 2 weken weer volgens schema ingezameld.
  • Dinsdag 9 februari worden de mini containers restafval die maandag niet zijn geleegd alsnog ingezameld. Dit gaat om Leiden Noord. Zet de container zo veel als mogelijk aan de doorgaande wegen; dat verhoogt de veiligheid en daarmee de kans op legen.

Inzameling glas, papier en ondergronds restafval

  • Vanaf dinsdag 9 februari wordt het legen van de ondergrondse containers weer opgestart. Prioriteit ligt bij de volle containers en containers die maandag 8 februari niet zijn geleegd.

Afspraken grofvuil

  • Vanaf dinsdag 9 februari wordt grofvuil opgehaald bij iedereen die daar een afsrpaak voor gemaakt heeft.
  • Voor het inhalen van de vervallen maandagafspraken wordt nog naar een oplossing gezocht.
  • Om achterstanden weg te werken, kan de komende dagen nog geen nieuwe afspraak worden gemaakt.

Milieustraat

Vanaf woensdag 10 februari is de Milieustraat weer open.

Prullenbakken en reiniging

  • De komende dagen kan er niet worden geveegd. De inzet van de medewerkers is beperkt tot het legen van de prullenbakken en het sneeuw- en ijsvrij maken van Leiden

Dagelijks volgt er een update van de stand van zaken via de website www.leiden.nl/afval en via berichten op social media.