Stadskrant week 45

Met onder meer:

  • campagne Gezond Gewicht
  • mentor voor statushouder
  • proef digitale id-kaarten en rijbewijzen
  • Zijlbrug afgesloten
  • bezoek een duurzaam huis
  • dijkverbetering Slaaghsloot
  • onderemersdag071
  • informatie over de Singelparkbruggen
  • gemeenteberichten.

Lees de Stadskrant (pdf, 0,97 mb) online.