Stadskrant week 41

Met onder meer:

  • Bouw Singelparkbruggen gestart
  • Het Leids Sportcongres
  • Leidse vrijwilligers: bedankt!
  • Werk aan het spoor
  • Nationale Archeologiedagen
  • Ga in gesprek over uw gezondheid
  • Programmabegroting
  • en gemeenteberichten.

Lees de Stadskrant (pdf, 368 kb) online.