Stadskrant week 18

Met onder andere:

  • parkeervisie aangepast na reacties uit de stad
  • afvalinzameling op 5 mei
  • gemeente dicht op 5 mei
  • speeltuinen weer open
  • eerste bewoner in Lorentz
  • Lintjesregen 2020
  • dodenherdenking
  • fase 2 Singelpark van start
  • uit de gemeenteraad
  • en gemeenteberichten.

Lees de Stadskrant (pdf, 756 kb) online.