Stadskrant week 14

Met onder meer

  • virtueel geboortehuis van Rembrandt
  • Slaaghwijk schoon, heel en veilig
  • vaarseizoen van start
  • inloopbijeenkomst omgevingsvisie
  • lammetjesdagen Kinderboerderij
  • start bouw bruggen Singelpark
  • en gemeenteberichten. 

Lees de Stadskrant online. (pdf, 3,13 mb)