Later openbaargemaakte collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

  • Beantwoording motie inzicht wachtlijsten jeugdhulp 19.0331 (2-7)

  • Intern verslag van bevindingen 2018 19.0340 (2-7)

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen 14 juni 2019 over de eikenprocessierupsen 19.0324 (2-7)