Later openbaargemaakte besluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Tussenevaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening en evaluatie Vroegsignalering schulden 19.0310 (18-6)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de tussenevaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening en de evaluatie Vroegsignalering schulden vastgesteld.

Het college vindt het van belang dat schulden zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd- en aangepakt. Hiermee kunnen problematische schulden en maatschappelijke gevolgen, zoals huisuitzetting of isolement worden voorkomen. Daarom is besloten de huidige begeleiding te intensiveren en twee projecten voort te zetten, die een belangrijke bijdrage leveren in de vroege aanpak van schulden:

1.    Debt? to no Debt!, waarmee jongeren werken aan hun toekomst en tegelijkertijd hun schuld aflossen.

2.    Vroegsignalering Schulden, waarbij verschillende organisaties achterstanden in betalingen melden aan het team Snelle Hulp bij Schulden.

Raadsbrief contouren strategie circulaire economie 19.0300 (18-6)

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief aan de gemeenteraad over de plannen rondom het thema circulaire economie. Nederland, en dus ook Leiden, werkt eraan om in 2050 volledig circulair te zijn. Het eerste nationale doel is 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Dat betekent dat materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt. De economie verandert van focus op bezit naar focus op gebruik en omdat producten hierdoor langer in het systeem blijven, komen er nieuwe arbeidsplaatsen voor werkzaamheden zoals reparatie en recycling. In de brief staan de beoogde hoofdlijnen van de strategie die het college de komende maanden verder uitwerkt tot een uitvoeringsprogramma circulaire economie voor de jaren 2020 t/m 2022.

Overige collegebesluiten:

  • Brief aan de raad over de meicirculaire 2019 19.0314 (18-6)

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden M. Gaulard (D66), A. Friso (GL), G. Holla (PvdA), A. Theeuwen (SP), M. Kersten (PS) en P. Krol (CU), ingekomen 7 mei 2019 over de Zeeheldenbuurt 19.0297 (11-6)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid L. Raat (PvdD), ingekomen 7 mei 2019 over noodtoestand voor het klimaat en de natuur 19.0271 (3-6)