Later openbaar gemaakte collegebesluiten

Uitbreiding parkeerrestrictiegebied FFFW Ballonstraat ten gevolge van oplevering Lorentz 20.0089 (18-2)

Met de opening van de Lorentz ontstaat er een nieuwe zijstraat aan de Stationsweg, de Ballonstraat. Met dit besluit wordt het restrictiegebied van Fiets Fout = Fiets Weg rondom Leiden Centraal uitgebreid naar de Ballonstraat. Fietsen die langer dan twee weken onafgebroken worden gestald op deze plekken zullen worden beschouwd als ‘weesfietsen’ en worden verwijderd. Daarnaast zullen fietsen worden verwijderd die buiten de rekken of vakken worden geplaatst. Brommers en scooters die buiten de vakken staan krijgen een boete.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden E. van Bree (GroenLinks) en M. van Schaik (PvdD), ingekomen 5 augustus 2019, over De bomenkap in Vlietland 20.0086 (18-2)