Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 juli

Over het volgende onderwerp is een apart persbericht beschikbaar:

Kadervoorstel Openbare Ruimte Indoorsportcentrum 20.0342 (7-7)

Aan de Telderskade in Leiden komt het Indoor Sportcentrum, een sportaccommodatie en gymnastiekzaal onder een dak. Dit nieuwe sportcomplex vervangt straks de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. Het college van burgemeester en wethouders heeft een kaderbesluit openbare ruimte Indoor Sportcentrum opgesteld, en stelt de gemeenteraad voor om hiermee in te stemmen. In het kaderbesluit staat hoe de buitenruimte van het Indoor Sportcentrum eruit komt te zien. Het doel is om zoveel mogelijk het water en de bomen in de omgeving te behouden. Daarnaast komt er een compact freerunning (Urban Sports) parcours bij het Indoor Sportcentrum, dat qua vorm lijkt op de ingang van de huidige Vijf Meihal. Een knipoog naar het verleden.

Overige besluiten:

  • Afdoening motie 4 van G. Holla (PvdA) RV. 19.0104 inzake Woonvisie Leiden 2020-2030 20.0335 (7-7)
  • Vaststellen Verordening hemelwater en grondwater gemeente Leiden 2020 20.0337 (7-7)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid De Krom (VVD), ingekomen op 3 juni 2020, over vertraging woningbouw Werninkterrein 20.0333 (7-7)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Eric Krijgsman (D66), Pieter Krol (ChristenUnie) en Susannah Herman (D66),  ingekomen 12 juni 2020, over tijdelijke inkomensondersteuning sekswerkers in Leiden 20.0340 (7-7)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Roeland Storm (CDA), ingekomen op 10 juni 2020, over vertraging Europaweg 20.0341 (7-7)