Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 februari

Burgemeester- en collegevoorstel Dienstverleningsovereenkomst GR SOZ '23 23.0058

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners. De gemeente Leiden voert deze verplichting uit samen met de andere gemeenten binnen de jeugdhulpregio Holland Rijnland. In het najaar van 2021 heeft de raad ingestemd met de oprichting van de regionale Gemeenschappelijke Regeling Service Organisatie Zorg (SOZ). De SOZ voert voor de samenwerkende gemeenten de taken op het gebied van facturatie en contractmanagement van de jeugdhulp uit. Het Leidse college en SOZ hebben de afspraken over dienstverlening vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Overige besluiten:

  • Bestuursovereenkomst Centraal Orgaan opvang asielzoekers inzake de vestiging van een opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg 8a-n te Leiden 23.0059