Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 december

Over het volgende besluit is een persbericht verzonden:

  • Leidse Ring Noord – Schipholweg Oost – Uitvoeringsbesluit 21.0618

Overige besluiten

  • Wijziging referendumverordening 2008 21.0603
  • Besluit college ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente-mboRijnland en besluit burgemeester mandaat ondertekening door de wethouder Onderwijs 21.0409