Later openbaar gemaakte collegebesluiten 8 september

Visie op dienstverlening ‘Leiden: goed voor elkaar’ 22.0330

Het college van burgemeester en wethouders biedt de visie op dienstverlening ‘Leiden: goed voor elkaar’ aan de gemeenteraad van Leiden aan ter vaststelling. Met de visie wordt aangesloten op een aantal landelijke trends en ontwikkelingen. Deze visie zet de Leidenaar centraal en gaat uit van de kernwaarden persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar. Het college wil hiervoor de basis beter op orde brengen door te werken aan twee onderdelen om de dienstverlening te verbeteren: Dienstverlening zit in het DNA van onze medewerkers en Vernieuwing van de ICT. Deze nieuwe visie moet richting geven aan medewerkers waarlangs zij de dienstverlening én de organisatie kunnen ontwikkelen.

Overige besluiten:

  • Toepassen afwijkingsregel artikel 11 lid 1 sub a beleidsregels parkeernormen Leiden 2020 irt tijdelijk gebruik Pesthuis 22.0336

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 22-07-2022) van raadsleden Eli de Graaf (Partij Sleutelstad), Maarten de Crom (VVD), Thomas van Halm (SP) en Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over het verhogen van de lokale lasten in tijden van koopkrachtcrisis 22.0332