Later openbaar gemaakte collegebesluiten 8 oktober

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. van Halm (SP), ingekomen op 1 september, over werken zonder loon en de verdringingstoets 20.0473 (6-10)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS), ingekomen op 22 september, over dat de Middenstand boos is over ongewenst en onnodige afsluiting van de Hooigracht 20.0481 (6-10)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Terlouw (GroenLinks), ingekomen op 11 september, over de duurzaamheidsvoucher 20.0465 (6-10)