Later openbaar gemaakte collegebesluiten 8 december

Overige besluiten:

  • Aanwijzing collectieve festiviteiten 2023 en vaststellen maximaal geluidsniveau 22.0495
  • Besluit op bezwaarschrift TeekensKarstens Advocaten BV 22.0501
  • Collegevoorstel inzake stopzetten project nieuw financieel- en inkoopsysteem 22.0508