Later openbaar gemaakte collegebesluiten 8 april

Kaders voor het onderzoek naar de herhuisvesting van muziekeducatie en muziekprogrammering 21.0190

Het college is van plan om een onderzoek uit te laten voeren naar de verhuizing van de muziekeducatie- en muziekprogrammeringsactiviteiten die nu plaatsvinden in de muziekschool op het Rapenburg en het Muziekhuis aan de Middelstegracht. Bij het onderzoek naar de geschiktheid van andere locaties heeft het college besloten dat functionaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voorop moeten staan.