Later openbaar gemaakte collegebesluiten 7 april 2022

Jaarverslag 2021 en Uitvoeringprogramma 2022 Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) – na wensen en bedenkingen 22.0129

Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad is een amendement ingediend dat unaniem is aanvaard. Het amendement betreft de wens om bij handhaving op toeristische verhuur zoveel mogelijk gebruik te maken van instrumenten zoals deze door verhuurplatforms zoals Airbnb zelf worden aangeboden. Het uitvoeringsprogramma is op dit punt aangepast. Het uitvoeringsprogramma geeft aan waar Leiden het komende jaar haar capaciteit voor vergunning-, toezicht- en handhavingstaken op inzet en op welke manier. Ook wordt in het uitvoeringsprogramma nadrukkelijk stilgestaan bij de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging en de gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden van de VTH-keten.

Overige besluiten:

  • Steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed die getroffen zijn door corona 22.0123

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen (ingediend: 23 februari 2022) van raadsleden Pieter Krol (CU), Josine Heijnen (CDA) en Antoine Theeuwen (SP) naar aanleiding van de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over het artikel over participatie project Lead 22.0127