Later openbaar gemaakte collegebesluiten 6 juli

Agenda Autoluwe Binnenstad - Herinrichting openbare ruimte Noordeinde 23.0335

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van de openbare ruimte van het Noordeinde vast te stellen. Het Noordeinde is één van de entrees van onze historische binnenstad. Dagelijks rijden hier veel bezoekers, studenten, bewoners en ondernemers onze stad in en uit. Het Noordeinde wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad met een 'Parkplein' ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark. Tegelijkertijd wordt de 30 km/u-zone vanaf de Wittepoortsbrug richting het Noordeinde uitgebreid en worden de bushaltes voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Met het uitvoeringsbesluit wordt een gedetailleerde uitwerking van de plannen vastgesteld en het geld beschikbaar gesteld om het project uit te voeren.

Overige besluiten:

  • Instemmen met en mandatering wethouder Terpstra voor ondertekening convenant Statushouders en Studenten voor de Zorg 23.0257
  • Overeenkomst Plesmanlaan100 23.0309
  • Kaderbesluit herinrichting Sportpark De Mors 23.0331
  • Collegevoorstel Gouden Speld van verdiensten 23.0325