Later openbaar gemaakte collegebesluiten 6 april

Raadsinformatiebrief Leidens Ontzet 2023 23.0154

Uit de evaluatie van Leidens Ontzet 2022 en de vele reacties op de enquête via DoeMee blijkt dat het stadsfeest leeft bij de bevolking van Leiden en de regiogemeenten. Niet voor niets is ‘2 en 3 oktober’ het belangrijkste stadsfeest van Leiden. De wens voor meer evenementen en activiteiten in de binnenstad op deze dagen was ook een duidelijk signaal. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitgangspunten voor de viering van Leidens Ontzet 2023. Voor een gezellig en veilig stadsfeest gaat het in hoofdlijnen onder meer om:

  • dat de horeca in de binnenstad, inclusief het kerngebied van de Nieuwe Rijn, omgeving Hooglandse Kerk en Burcht, ruimte moet krijgen voor het organiseren van evenementen met live-acts;
  • dat het stadsfeest nagenoeg weer als vanouds gevierd kan worden. Maar zonder pontons en hekwerken in het Nieuwe Rijngebied;
  • dat het feest plaatsvindt binnen de kaders voor een open, veilig en beheersbaar evenement. En spreiding over de binnenstad.

Sinds de coronapandemie en het weer loslaten van de strenge regels daartegen, verkeert het stadsfeest in een overgangsfase. De evaluatie van 2022 geeft aan dat een nieuwe opzet gewenst is voor Leidens Ontzet. Het stadsfeest moet weer meer 'feest' worden. Om het stadsfeest in de toekomst open, beheersbaar en veilig te kunnen blijven vieren, is het noodzakelijk de organisatie te veranderen. Het college gaat hiervoor in overleg met vertegenwoordigers van de horeca, Centrummanagement Leiden, 3 October Vereeniging, winkeliers en bewoners. Hierbij maken wij ook gebruik van de tafel van de pilotgroep Samenwerking binnenstadpartners van het Binnenstadsmanagement. Het doel is het gezamenlijk vinden van nieuwe kaders waarbinnen de viering van Leidens Ontzet vanaf 2024 verantwoord plaats kan vinden. Uiterlijk in december 2023 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van dit proces en de te nemen stappen voor het nieuwe model.

Overige besluiten:

  • Kennisnemingsbesluit Lage Rijndijk – De Sleutels 23.0142
  • Uitvoeringsbesluit Duurzame Wijkvernieuwing Raadsherenbuurt fase 2 23.0143
  • Collegebrief en Eindrapportage project Ambtelijke Herhuisvesting 23.0158

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van Christiaan Mulder (VVD) over het Leids Economisch Programma 23.0156