Later openbaar gemaakte collegebesluiten 4 juni

  • Raadsvoorstel afdoening moties 2020 I 20.0256 (2-6)
  • Aanbevelingen onderzoek dienstverlening aan laaggeletterden 20.0252 (26-5)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Theeuwen (SP), ingekomen 28 april, over de werkzaamheden Kagerzoom 20.0259 (2-6)