Later openbaar gemaakte collegebesluiten 31 maart 2022

Collegevoorstel reactie college rapport Rekenkamercommissie 'Jeugdhulp zonder verwijzing' 22.0132

Het college van burgemeester en wethouders heeft een reactie geformuleerd op de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp ‘Inzicht in de jeugdzorg? Onderzoek naar de cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing’. De Rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp heeft op 15 februari het rapport uitgebracht. In het rapport doet de Rekenkamercommissie aanbevelingen aan zowel de gemeenteraad als het college voor het effectiever betrekken van beschikbare sturingsinformatie bij de uitvoering van de jeugdhulp. In de reactie informeert het college de raad over hoe het actuele lokale en regionale beleid voor jeugdhulp zich verhoudt tot de aanbevelingen die in het rapport van de Rekenkamercommissie voor het college worden gedaan.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Benoeming voorzitter adviesraad sociaal domein 22.0119