Later openbaar gemaakte collegebesluiten 31 augustus

Centrale stemopneming (centraal tellen) bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (22 november 2023) en het Europees Parlement (6 juni 2024) 23.0364

Bij de verkiezingen voor Provinciale staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen in 2023 is geëxperimenteerd met het tellen van de stemmen op kandidaatsniveau op een centrale stemlocatie. Dit is gebeurd in de Hooglandse kerk op de dag na de verkiezingsdag. De ervaringen met deze wijze van tellen zijn positief. Het college heeft besloten dat ook bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement deze wijze van vaststellen van de uitslag wordt gebruikt.

Overige besluiten:

  • Evaluatie verkiezingen Provinciale staten en waterschappen 2023 23.0363
  • Benoeming Fleur Spijker RvT ECS22 23.0373

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Leest (VVD) over herontwikkeling Werninkterrein voorlopig van de baan 23.0376