Later openbaar gemaakte collegebesluiten 30 september 2021

Over de volgende besluiten is een separaat persbericht verzonden:

Intentieovereenkomst nieuwe ontsluiting Voorschoten 21.0442

De gemeenten Leiden en Voorschoten gaan een intentieovereenkomst afsluiten om samen te werken aan het aanpassen van het kruispunt Leidseweg-Haagweg (De Groote Vink). De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid voor met name fietsers op dit kruispunt flink verbeteren. Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de voormalige Intratuin in Voorschoten tot woningbouwlocatie. Hiervoor is een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied nodig. In de komende fase wordt onderzocht hoe beide projecten elkaar kunnen versterken en welke ontsluitingsvariant verder uitgewerkt wordt. Leiden start het communicatie- en participatietraject voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt dit najaar.

Overige besluiten:

  • Raadvoorstel Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten Hoge Rijndijk 352 21.0450