Later openbaar gemaakte collegebesluiten 30 juni

Overige besluiten:

  • Raadsinformatiebrief Leidens Ontzet 2022 22.0275

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Jones (PvdD) over het Indiëmonument 22.0279