Later openbaar gemaakte collegebesluiten 3 november

Tijdelijke inzet locatie Maansteenpad voor opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers 22.0444

Het college van B&W heeft besloten de locatie Maansteenpad 2 tijdelijk beschikbaar te stellen voor de crisisnoodopvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers). Het pand staat op dit moment leeg. Leegstand gecombineerd met de erbarmelijke omstandigheden van amv’ers in Ter Apel maakt dat het college heeft gekozen voor tijdelijke opvang voor amv’ers.  Het gaat om een periode van zes maanden vanaf 11 november 2022. Voogdijorganisatie Nidos en Movement on the Ground begeleiden en verzorgen de jongeren 24 uur per dag. De inwoners rondom het Maansteenpad hebben deze week een uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatieavond die hierover georganiseerd wordt.

Op dit moment vinden er nog enkele werkzaamheden plaats voor de brandveiligheid en de luchtbehandeling. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, komen er tussen de 12 en 14 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Ter Apel naar Leiden.

Staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken heeft aan alle gemeenten een oproep gedaan om extra opvangplekken te organiseren. Vanaf januari 2023 zijn er landelijk 1.700 opvangplekken voor de opvang van minderjarige vreemdelingen nodig. Daarnaast bleek recent dat meer dan 300 jongeren onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Ter Apel.

Het college van burgemeester en wethouders is op zoek gegaan naar een mogelijke locatie die geschikt is te maken voor tijdelijke opvang. Uit onderzoek in de stad is gebleken dat er op dit moment buiten het Maansteenpad géén andere geschikte panden zijn die op korte termijn hiervoor beschikbaar zijn.

Leiden vangt op dit moment daarnaast op verschillende locaties al vluchtelingen op. Deze maand bereiken we het totaalaantal van 590 opvangplekken, verdeeld over de stad. Daarnaast verbouwen we een leegstaand kantoorpand aan de Haagse Schouwweg tot een nieuw asielzoekerscentrum voor 350-400 asielzoekers. Eerder heeft het college van burgemeester en wethouders al besloten om 17 alleenstaande minderjarige asielzoekers te huisvesten in het pand Stationsplein 107.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel reactie op Rekenkameronderzoek rioleringen + brief aan de raad 22.0423

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 26 september 2022) raadsleden Pieter Krol (CU) en Tobias Sandoval Garcia (CDA) over sluiting Basisschool Joppensz 22.0431
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 september 2022) van raadsleden Mitchell Wiegand Bruss en Eliane Wijnands (beiden Studenten voor Leiden) over misstanden in de particuliere huursector 22.0440
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 17 oktober 2022) van raadslid Tom Leest (VVD) over de erbarmelijke woonomstandigheden aan het Stationsplein 22.0441
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 september 2022) van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) met betrekking tot de lage bekendheid van wijkambassadeurs en energiecoaches 22.0434