Later openbaar gemaakte collegebesluiten 3 juni

Overige besluiten

  • Brief stand van zaken VTH project 21.0285
  • Afgifte ontwerp verklaring van geen bedenkingen Middelstegracht links naast 12 21.0291

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Jordan (D66) en van Diepen (D66) over hoge warmtekosten bij studentenflats Omegaplantsoen 21.0295
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden M. Dirkse (VVD) R. Storm (CDA) over vertraging van de werkzaamheden aan knelpunt Lammenschansplein - Rijnlandroute 21.0296