Later openbaar gemaakte collegebesluiten 26 november

Pilot inzameling GFE (groente- fruit- en etensresten) afval hoogbouw 20.0583 (24-11)

De gemeente Leiden gaat een pilot doen met inzameling van organisch afval van groente- fruit- en etensresten oftewel GFE-afval bij hoogbouw. De pilot wordt in 2021 gehouden en duurt een half jaar. Bij zes hoogbouwcomplexen van verschillende type (koopappartementen, corporatiewoningen en studentenhuisvesting) wordt een proef gehouden met een inpandige GFE-inzameling, en bij zes andere hoogbouwcomplexen met GFE-inzameling door middel van containers in de openbare ruimte. Eind 2021 wordt de proef geëvalueerd, zodat de resultaten kunnen worden meegenomen in een voorstel voor verdere uitrol van een gescheiden inzameling van organisch afval bij hoogbouwcomplexen. 

Tijdelijke stimuleringsregeling duurzame terrasverwarming 20.0585 (24-11)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een stimuleringsregeling voor duurzame verwarming van terrassen vastgesteld. De regeling is bedoeld voor horecaondernemers, om hen te helpen met het duurzaam verwarmen van de terrassen op koudere momenten. De gemeente stelt een bedrag van 50.000 euro beschikbaar voor deze regeling. Het maximumbedrag per horecagelegenheid is 1500 euro. In de stimuleringsregeling staan de voorwaarden opgenomen. Met deze financiële ondersteuning draagt de gemeente bij aan het verwarmen van terrassen op een duurzame manier. Zo wil het college – zodra de horeca weer open mag - horecaondernemers tegemoetkomen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Verplaatsen hoofdveld FC Boshuizen voor nieuwe Indoor Sportcentrum 20.0595 (24-11)

De gemeente Leiden heeft overeenstemming bereikt met FC Boshuizen over verplaatsing van het hoofdveld van de voetbalvereniging, zodat aan de Boshuizerkade het nieuwe Indoor Sportcentrum gerealiseerd kan worden. Het college van burgemeester en wethouders betaalt FC Boshuizen hiervoor een vergoeding.

Overige besluiten:

  • Advies voortzetting subsidierelatie met Coöperatie SWT Leiden 20.0580 (24-11)
  • Uitbreiding samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 ter versterking van het programma Kennisstad met Naturalis Biodiversity Center 20.0581 (24-11)
  • Benoeming 2 leden Leidse Milieuraad 2020 20.0576 (24-11)