Later openbaar gemaakte collegebesluiten 26 augustus

Overige besluiten:

•    Collegevoorstel erratum inspraaknota Omgevingsvisie 1.1 21.0405 (10/8)
•    Participatieplan Stedenbouwkundigplan Herontwikkeling Pesthuis LBSP 21.0384 (13/7)
•    Afwijzen verzoeken (HVOL en Heemschut) en derhalve besluiten tot niet aanwijzen van Langegracht 72, Stadsbouwhuis, als beschermd gemeentelijk monument 21.0386 13/7
•    Intrekken Lokaal maatwerk bij toewijzing woonwagenstandplaatsen 21.0402 (20/7)

Schriftelijke vragen:

•    Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Friso (GL) en Otten (PvdA) over tijdelijke invulling van het Crescendo-terrein 21.0401 (20/7)
•    Beantwoording schriftelijke vragen van Martine van Schaik (PvdD) over de plannen voor een discgolfbaan in park Cronesteyn 21.0403 (27-07)
•    Beantwoording schriftelijke vragen van M. Kersten (PS) over problemen bij participatietraject wijkvervanging Hoge Mors en het schrappen van parkeerplaatsen in de Hoge Mors 21.0404 (3/8)