Later openbaar gemaakte collegebesluiten 25 mei

Collegebrief Voortgang Centrumroute en LRN mei 2023 23.0226

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de voortgang van twee grote infrastructurele projecten, de Centrumroute en de Leidse Ring Noord. Beide projecten zijn van groot belang om de (binnen)stad van Leiden duurzaam, leefbaar en vooral goed bereikbaar te houden. Begin dit jaar is de Centrumroute officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe R-net route door de binnenstad is de kwaliteit van het openbaar vervoer flink verbeterd en door de nieuwe inrichting is de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeterd en de binnenstad zichtbaar groener. De aanleg van de Leidse Ring Noord, als ruggengraat voor vele stedelijke ontwikkelin¬gen, is randvoorwaardelijk om de ambitie van een leefbare, bereikbare en toegankelijke (binnen)stad waar te kunnen maken. Er zijn diverse besluiten voor de verschillende tracédelen genomen en de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerbrug zijn inmiddels afgerond. Van alle lopende projecten zijn twee projecten vertraagd. Dat zijn de tracédelen Plesmanlaan in Leiden en Engelendaal/Oude Spoorbaan in Leiderdorp. De oorzaken van deze vertragingen zijn het gevolg van een beroepsprocedure op het bestemmingsplan in geval van de Plesmanlaan en diverse macro-economische ontwikkelingen.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 30 maart 2023) door raadslid Lianne Raat (PvdD) over het verjagen van meeuwen 23.0216
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 1 maart 2023) van raadslid Antoine Theeuwen (SP) over het aanleggen van glasvezelkabel in Leiden 23.0217
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 4 april 2023) van raadsleden Bo Lemmens (PvdA), Iris de Pon (GroenLinks), Malcolm Jones (PvdD) over aanpak racisme en discriminatie 23.0218
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 april 2023) van raadslid Mitchell Wiegand Bruss (SVL) over het verdwijnen van studentenhuizen in de particuliere sector 23.0222