Later openbaar gemaakte collegebesluiten 25 juni

  • Technisch erratum raadsvoorstel 20.0061 afdoening moties 2020 I 20.0318 (23-6)
  • Brief aan de raad Een Leidse Zomer 20.0292 (16-6)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden M. Kersten (PS) en T. van Halm (SP), ingekomen op 15 mei 2020, over Schoenenregeling 20.0303
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid P. Krol (CU), ingekomen op 19 mei 2020, over Stichting VakantiePas en het Welzijnswerk in Leiden 20.0304