Later openbaar gemaakte collegebesluiten 24 september

Actieplan Leiden op Leeftijd 19.0440 (22-9)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het actieplan Leiden op Leeftijd vastgesteld en daarmee een eerste stap gezet om de gevolgen van vergijzing in Leiden aan te pakken. Samen met organisaties uit de stad die betrokken zijn bij het welzijn van ouderen en de ouderen zelf gaat Leiden aan de slag om ervoor te zorgen dat het voor ouderen nog meer mogelijk is om mee te doen en dat zij de juiste ondersteuning krijgen. Binnen het actieplan is aandacht voor  de woonbehoefte van ouderen, de uitvoer van welzijnsactiviteiten en de gevolgen van dementie.

Overige collegebesluiten:

  • Stand van zaken van het onderzoek naar een nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio 19.0423 (8-9)