Later openbaar gemaakte collegebesluiten 24 november

Collegevoorstel aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie namens Holland Rijnland 22.0482

Leiden doet samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland een tweede aanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Voor de gemeenten in Holland Rijnland is voor de komende jaren door het Rijk in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. In Leiden nemen we al veel maatregelen om de stad voor de bereiden op het klimaat van de toekomst waarin het vaker hard zal regenen en er lange hete periodes zijn.

Tijdens de eerste ronde heeft Leiden 651.000 euro ontvangen waarmee we in verschillende wijken versneld aan de slag gaan om met extra maatregelen hinder en schade door veel regenwater of extreme droogte te voorkomen. Zo wordt onder andere een gescheiden riool en meer groen aangelegd. Bij deze tweede aanvraag kunnen we als gemeente zelf geen aanvraag doen, maar tekent de gemeente Leiden mee voor de gemeenten uit onze regio vanuit haar rol als kassier namens Holland Rijnland. Als gemeente faciliteren we graag vanuit deze rol het versnellen van klimaatadaptatie in onze regio.

Overige besluiten:

  • Centrale stemopneming bij verkiezingen 22.0484

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Jordan (D66), Sandoval, Garcia (CDA), Theeuwen (SP), Van Schaik (PvdD), Krol (CU), Vos (PS), Wiegand, Bruss (SVL) en Leest (VVD) inzake voortgang moties en amendementen transitievisie warmte 22.0479