Later openbaar gemaakte collegebesluiten 24 juni

Rapportage Sociale en maatschappelijke gevolgen Coronacrisis 21.0335

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een voorlopige rapportage van de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Een belangrijke constatering in de rapportage is dat de coronacrisis vooral sociale en maatschappelijke problemen laat zien bij mensen die al kwetsbaar waren. Voorbeelden hiervan zijn gevolgen voor jongeren of jongvolwassenen met mentale of fysieke problemen, eenzaamheid bij ouderen en kwetsbare doelengroepen of verslechtering van de taalvaardigheid bij anders- of minder talige inwoners. Ook kansenongelijkheid is een belangrijke constatering in de rapportage. Daarnaast beschrijft de rapportage ook kansen en positieve ontwikkelingen zoals de samenwerkingen en nieuwe werkwijzen die zijn ontstaan. Deze voorlopige rapportage wordt de komende tijd met diverse maatschappelijke partijen en de raadscommissie Onderwijs en Samenleving besproken en waar nodig aangevuld op basis van hun inbreng. Dit document is een tussenstap om te komen tot een programma waarbij de extra middelen die Leiden heeft ontvangen van het Rijk worden ingezet om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Overige besluiten:

  • Intern verslag van bevindingen 2020 21.0334
  • Aandeelhoudersvergadering Dunea 24 juni 2021 21.0330