Later openbaar gemaakte collegebesluiten 24 februari 2022

Over het volgende onderwerp wordt een apart persbericht verstuurd:

Resultaten duurzaamheidsopgaven afgelopen collegeperiode 22.0080

Vier jaar geleden stelde het college van burgemeester en wethouders zich ten doel om op het gebied van duurzaamheid een grote verandering teweeg te brengen en dit als een centrale pijler neer te zetten in al het werk dat de gemeente Leiden uitvoert in de fysieke leefomgeving. Nu het einde van de collegeperiode nadert biedt dat een mooi moment om terug te blikken op de resultaten die er afgelopen jaren zijn behaald op het thema duurzaamheid. Deze resultaten zijn samengevat in een brief aan de gemeenteraad.

Overige besluiten:

  • Intentieovereenkomst en dekking plankosten definitiefase herontwikkeling Rivierenbuurt in Meerburg 2022 22.0030
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor kunstwerk Kimsooja boven water van Oude Singel 22.0087